วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

อาหารปลา:อาหารมีชีวิต

สัปดาห์ที่ผ่านมาได้เรียนเกี่ยวกับอาหารปลาสวยงามที่มีคำสำคัญ 4 คำคือ
1.อาหารธรรมชาติ ได้แก่ อาหารที่เกิดขึ้นภายในบ่อหรือแหล่งน้ำธรรมชาติ ซึ่งสัตว์น้ำสามารถกินเป็นอาหารได้
2.อาหารมีชีวิต เป็นอาหารสด ที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่ให้แก่สัตว์น้ำ ส่วนใหญ่เป็นแพลงก์ตอนและสัตว์ขนาดเล็ก เช่น ลูกไร หนอน แมลง ฯลฯ
3.อาหารสมทบ เป็นวัตถุดิบที่มนุษย์ใส่ลงไปในบ่อเพื่อเป็นอาหารสัตว์น้ำ อาจจะเป็นอาหารที่มีชีวิตหรือไม่ก็ได้
4.อาหารสำเร็จรูป เป็นการนำเอาวัตถุดิบที่ได้จากพืชและสัตว์มาประกอบเป็นอาหารที่มีโภชนะตรงต่อความต้องการของสัตว์น้ำ ปัจจุบันมีหลายรูปแบบ ได้แก่ อาหารผง อาหารปั้น อาหารเม็ดจม อาหารเม็ดลอยน้ำ อาหารเกล็ด อาหารแผ่น(flake) เป็นต้น
เอกสารอ่านประกอบ :http://home.kku.ac.th/pracha/Food.htm โดย รศ.ประภาส โฉลกพันธ์รัตน์

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนปลาสวยงามครั้งที่ 1

บทปฏิบัติการปลาสวยงาม 1
ให้นศ.จับกลุ่มๆละ 4-5 คน เพื่อเลือกชนิดปลาไม่ต่ำกว่า 2 ชนิดที่จะนำมาเลี้ยงในตู้กระจกขนาด 24 นิ้วหรือบ่อซีเมนต์กลม 50 ซม. ศึกษาพฤติกรรมและชีววิทยา เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย.-17 มิ.ย. 54 ตามเงื่อนไขดังนี้
1.เลี้ยงให้รอด(ชีวิต)
2.เลี้ยงให้โต(เจริญเติบโต)
3.เลี้ยงให้ปลาไม่เครียด
กลุ่ม 1 สุนิสา กาญจนา วัชรินทร์ อดิศกดิ์ (ปลาสอด+ปลาปักเป้าเขียว)
กลุ่ม 2 จันทิมา กิตติพันธ์ สนธยา ภมร (ปลาทอง+ปลาสอด+ปลาซัคเกอร์)
กลุ่ม 3 เจษฎา สนิท วัฒนา กิตติธัช (ปลาหางนกยูง+ปลาสอด)
กลุ่ม 4 นัฐรัตน์ ชญานิศ ธนชัย วัชระ (ปลาหมอสี+ปลาทรงเครื่อง+ปลาเทวดา)
กลุ่ม 5 ศักดิ์ชัย ปาณัสม์ ยุติธรรม โอภาส สุวรรณี (ปลาตะเพียนเงิน+ตะเพียนทอง+ซัคเกอร์เผือก)
กลุ่ม 6 ประมวล ปริญญา มนตรี เอกพจน์ มงคล (ปลาทอง+ปลาน้ำผึ้ง+ปลานีออน)
การเตรียมตัวในสัปดาห์หน้า ให้นศ.ศึกษาชีววิทยาเบื้องต้นของปลาชนิดต่างๆที่จะเลี้ยงและสำรวจแหล่งพันธุ์ที่จะหาซื้อมาเลี้ยงด้วย หากไม่สามารถหาพันธุ์ได้ให้รีบแจ้งเปลี่ยนชนิดทันที รวมทั้งข้อมูลในการออกแบบจัดสภาพการเลี้ยงให้เหมาะสมกับชนิดปลา

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การโหลดหนังสืออ่านประกอบกุ้งขาว

คุณสามารถดาวน์โหลดหนังสืออ่านประกอบการเรียน คู่มือแนวทางการจัดการสุขอนามัยและความปลอดภัยทางชีวภาพโรงเพาะฟักกุ้งขาวในประเทศไทยได้ที่ http://www.fisheries.go.th/cf-kung_krabaen/research.pdf

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

แนะนำมุมปลาสวยงาม


แนะนำมุมปลาสวยงาม
ลองเข้าไปชมภาพสวยๆพร้อมทั้งเนื้อการเลี้ยงกับ Tip ปลาสวยงามวันนี้ที่ http://www.nicaonline.com